Król August Poniatowski i Wielki Mistrz Orderu św. Stanisława

Ostatni Cesarz Niemiec i Prus Wilhelm II Hohenzollern

Jego Królewska Wysokość książę Connaught i Strathearn

Król Norwergi Haakon VII

George V Frederic Ernest Albert

Edward VII

Ałojzy Fiydetyk Józef von BrUhl

Jakob Johann Sievers

Józef Antoni Poniatowski

Michał Kleofas Ogiński

Jan Sariusz Stokowski

Freiherr Franz von Koller

Jan Paweł Woronicz

Wilhelm I. von Hessen-Kassel

Hrabia Walenty Faustyn Sobolewski z Piętek

Giulio Renato de Litta

Serafin Rafał Sokołowski

Jan Henryk Dąbrowski

Stanisław Kostka Potocki

Józef Rufin Wybicki

Jerzy Skarżyński

Franciszek Liszt

Ignacy Dembiński

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi

Fryderyk August I Wettyn

Rajec-Josef von Hormayr

Stanisław Wawrzyniec Staszic

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy

Hugo Sturnberg Kołłątaj

Damad Prince Ibrahim Ilhamy Pasha Egiptu

Julian Ursyn Niemcewicz

Alfred Ernest Albert

Naslr-ud-Din Haidar Shah 1825 Abul Mansur Qutubuddin Sulaiman Jah Shah Jahan iNASIR-UD-DIN HAIDAR

Generał Aleksander Waligórski

Peter Carl Fabergć

Gojong Letzte Kbnig Koreas der Joseon-Dynastie

Baron Robert Christian Ave-Lallemant

George of Saxony – Jerzy I Wettyn

Władysław Albert Anders

gen.plk. Aleksander Nikołajewicz Mandiyka

Juliusz Nowina-Sokolnicki