14 stycznia 2012 roku w uroczystościach związanych z 50 leciem kapłaństwa
Prymasa Polski Józefa Kowalczyka wzięła również udział delegacja Dam i
Kawalerów Orderu Świętego Stanisława.